Teden molitve za duhovne poklice 2018

DAJ MI POSLUŠNO SRCE

»Daj mi poslušno srce« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo obhajali od 15. do 22. aprila 2018. Besedilo je vzeto iz poslanice, ki jo je za 55. svetovni dan molitve za duhovne poklice napisal papež Frančišek. V poslanici papež spodbuja, da se globlje zavemo, kako je poklicanost k veselju, ki nam ga namenja Bog, v središču našega življenja in kako je ta »Božji načrt namenjen možem in ženam vseh časov«.

K razmišljanju in poglobitvi teme nam bo pomagala knjižica, ki so jo za letošnji teden molitve pripravili v novomeški škofiji. V knjižici bo besedilo poslanice papeža Frančiška za 55. Svetovni dan molitve za duhovne poklice. Za vsak dan v tednu bo pripravljen uvod v mašo (povabilo k molitvi za poklice), kratek nagovor in prošnje vernikov. Pripravljena bo molitvena ura: Gremo k Mariji, po duhovnike! in dve katehezi o duhovnih poklicih: za 2. triado OŠ: Odkrivam Božji klic in za 3. triado OŠ: Jezus računa tudi name.

za knjižico TM 18        

za papeževo poslanico 18

za molitvene ure 18

 TM v družini 2018

ODKRIVAM BOŽJI KLIC - KATEHEZA ZA 2. TRIADO

ODKRIVAM BOŽJI KLIC - DELOVNI LIST

JEZUS RAČUNA TUDI NAME - KATEHEZA ZA 3. TRIADO

JEZUS RAČUNA TUDI NAME . DELOVNI LIST

 

Nekaj predlogov za obhajanje tedna molitve:

1.V tem tednu posvetite več časa molitvi, ki je glavno sredstvo za prejem daru poklica:
• ves teden pri bogoslužju uporabljajte za to pripravljeno liturgično knjižico;
• darujte vsaj eno sveto mašo za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih;

• organizirajte in oblikujte v župnijski cerkvi čas molitve (lahko vsak dan pred ali po maši) kjer sodelujejo različne skupine: otroci, birmanci, mladi, starši, katehisti, družine, člani molitvenih oz. zakonskih skupin, člani KARITAS-a itd.;

• pri redni katehezi oz. srečanjih z otroki in mladimi molite za pravo življenjsko odločitev, ter za odprtost za sprejem Božjega klica;

• spodbudite družine (starše, stare starše itd.), da za poklice v družini molijo (lahko ob knjižici: Družina moli za duhovne poklice); da v družini skupaj berejo Božjo besedo o poklicanosti.

• spodbudite voditelje vseh župnijskih skupin, zlasti še člane ŽPS , naj v ta namen molijo pri tedenskem (mesečnem) srečanju skupine;

• obiščite ostarele in bolnike, ter jih prosite, naj molijo in darujejo trpljenje za nove duhovne poklice; Lahko jim v ta namen nesete zgibanko.

• ustanovite Molitveno zvezo za duhovne poklice - če je v župniji še ni oz. poživite tam, kjer že obstaja.
Besedila molitvenih ur in drugih molitev za duhovne poklice najdete zgoraj na spletni povezavi.

2. V tem tednu posvetite več časa duhovnemu poglabljanju poklicanosti
V zakonskih, bibličnih, mladinskih in drugih skupinah predložite molitev ob Božji besedi o poklicanosti. Prav tako za razmišljanje oz. poglabljanje predložite različne vidike poklicanosti: življenje kot poklicanost, poklicanost in poslanstvo, ki izhajata iz krsta in birme, Cerkev kot skupnost poklicanih, poklicanost v zakonsko življenje, poklicanost v službeno duhovništvo, v različne oblike posvečenega življenja, v misijonski poklic.
Lahko pa v tednu molitve za duhovne poklice pripravite tudi oratorijski dan na temo poklicanosti ali celo župnijski dan za duhovne poklice.

3. V tem tednu pri katehezi spregovorite o poklicanosti
• Pri rednih srečanjih v osnovnošolskih, mladinskih, študentskih skupinah pripravite katehezo o splošni in posebni poklicanosti (kateheza za 2. in 3. triado je objavljena v knjižici za teden molitve);

• Zlasti o poklicanosti spregovorite na srečanjih z ministranti, pevci, animatorji, člani ŽPS in drugimi župnijskimi sodelavci;

• Še bolje, če z ministranti, pevci, animatorji, birmanci, drugimi sodelavci obiščete bogoslovje, kakšno redovno skupnost …

• Ali če za pričevanje povabite v župnijo k bogoslužju, mladinskim ali drugim srečanjem starše poklicanih, kakšnega duhovnika, stalnega diakona, redovnika, redovnico, semeniščnika, bogoslovca, mlade na poti poklicanosti.

• V tednu molitve pripravite srečanje za starše: Starši, prvi vzgojitelji duhovnih poklicev!

4. Druge pobude
• V župnijskem oznanilu in na župnijski spletni strani vernikom pravočasno spregovorite o pomenu tedna molitve, predstavite njegovo dogajanje in jih povabite k sodelovanju.

• Na lokalnih radijskih (TV) postajah, na tretjo ali četrto velikonočno nedeljo širšemu krogu poslušalcev spregovorite o poklicanosti, o namenu tedna molitve in jih povabite k sodelovanju.

Molitev je središčni vidik dogajanja tedna molitve, pa ne edini. Poklicna pastorala bo obrodila sadove, če bo celostna. Teh nekaj praktičnih spodbud in možnosti naj bo spodbuda, da bo vsak izbral tisto, kar ve, da je njemu možno v danih okoliščinah. Vendar ne pozabimo: ljubezen je iznajdljiva!

Kontakt

Telefon: 00 386 59 080 310

E-pošta: cdp@nadskofija-maribor.si

Center za duhovne poklice, s. Štefka Klemen, Slomškov trg 19, SI - 2000 Maribor

Center za duhovne poklice je odprt od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30. Dobrodošli!

Božja beseda